JFV Grotius

Activiteitencommissie Intern

De Activiteitencommissie Intern richt zich op de studieverdiepende activiteiten. Deze commissie zet bijvoorbeeld lezingen op, verzorgt symposia en organiseert debatten. Deze activiteiten vinden doorgaans plaats op de universiteit. De commissie streeft ernaar om studenten te motiveren en inspireren door deze activiteiten te organiseren. Doordat er gedurende het jaar verschillende sprekers langskomen en vertellen over uiteenlopende juridische vraagstukken krijgt de student een beter beeld van wat er zoal mogelijk is met een rechtenstudie. Uiteraard is het aan de commissie of zij nog met nieuwe ideeën komen die Grotiusbeter op de kaart kunnen zetten.

In de commissie Activiteiten Intern zitten 6 studenten en zij worden begeleid door het bestuurslid Assessor onderwijs.

Activiteitencommissie Intern 2016-2017

Praeses:

Sander van Driel

Ab-actis:

Job Mook

Quaestor:

Kara Özgur

Assessoren:

Anneloes Kester

Pauline Springorum

Lauren ter Weele


Bestuurslid:

Jasper Hoogeveen