JFV Grotius

Kleine-reiscommissie

Introductie

Jaarlijkse en beruchte successen, de ski-reis en de kleine-reis, worden georganiseerd door de kleine-reiscommissie. De commissie organiseert deze reizen, maar is ook gedurende de reis bezig om alles in goede banen te leiden. De commissieleden vergaderen over de bestemming, het vervoer, het onderdak, de te bezoeken bezienswaardigheden en maken de reis- en dagplanning. De skireis vindt meestal plaats in januari of begin februari. De kleine reis vindt doorgaans plaats in het begin van de zomervakantie. De Kleine-reiscommissie vloog afgelopen jaar met een groep Grotianen naar het warme Madrid. Het jaar daarvoor vleiden er ongeveer 30 blije Grotianen neer in het prachtige Lissabon. Het is aan de commissie om een mooie locatie aan dit rijtje toe te voegen.

Commissie

Praeses: Jasper Schut
Ab-actis: Juliana Monsfort
Quaestor: Casper Oort
Assessor: Marnick van der Bom
Assessor: Marjolein Bakker
Assessor: Deveny van Vessum

Begeleidend bestuurslid

Demi Ormel