JFV Grotius

Kleine-reiscommissie

Jaarlijkse en beruchte successen, de ski-reis en de kleine-reis, worden georganiseerd door de Kleine-reiscommissie. De commissie organiseert deze reizen, maar is ook gedurende de reis bezig om alles in goede banen te leiden. De commissieleden vergaderen over de bestemming, het vervoer, het onderdak, de te bezoeken bezienswaardigheden en maken de reis- en dagplanning. De skireis vindt meestal plaats in januari of begin februari. De kleine reis vindt doorgaans plaats in het begin van de zomervakantie. De Kleine-reiscommissie vloog afgelopen jaar met een groep Grotianen naar het warme Istanbul. Het jaar daarvoor vleiden er ongeveer 30 blije Grotianen neer in het prachtige Budapest. Het is aan de commissie om een mooie locatie aan dit rijtje toe te voegen.

In de Kleine-Reiscommissie zitten 6 studenten en zij worden begeleid door het bestuurslid Assessor evenementen.

Kleine-reiscommissie 2016-2017

Praeses:

Marnix Vijverberg 

Ab-actis:

Laura Zuurmond 

Quaestor:

Maurits Tol 

Assessoren:

Sharon Waasdorp 

Christiaan Silven 

Bart van der Doef


Bestuurslid:

Robin Wouters