JFV Grotius

Marketingcommissie

Introductie

De taak van deze commissie is om Grotius zo goed mogelijk op de kaart te zetten door een innoverend promotiebeleid te voeren. Het karakter van onze vereniging moet zo goed mogelijk worden uitgedragen naar de studenten, de faculteit en derden. Daarom is het van belang om ons promotiebeleid te blijven innoveren en verbeteren zodat onze vereniging zo zichtbaar mogelijk wordt gemaakt. Een van de taken van de Marketingcommissie is om hierover te brainstormen. Verder zal zij gaan over de promotie van evenementen en activiteiten, meedenken over de website, de nieuwsbrief, social media en andere kanalen waarmee wij onze doelgroepen willen bereiken.

Een ander belangrijk aspect is het grafische: poster's, foto's en eventueel filmpjes achten wij als belangrijk voor de promotie van Grotius. De marketingcommissie zorgt voor de promotiematerialen die andere commissies nodig hebben. Voor het maken van de promotiematerialen wordt gewerkt met Indesign en voornamelijk Photoshop.

In de Marketingcommissie zitten 7 studenten en zij worden begeleid door de ab-actis van het bestuur van de vereniging.

 

Functiebeschrijving

Praeses
Als praeses stuur jij de commissie aan, zit je vergaderingen voor en neem je verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken. Wanneer stel jij de deadlines vast? Houd jij goed het overzicht? Neem jij in de vergadering de keuze welke weg de commissie neemt? Dan zal deze functie jou zeker liggen.


Ab-actis
Als ab-actis ben je de notulist van de commissie en regel je praktische communicatie. Je zult veelal stukjes teksten en e-mails schrijven voor onder andere promotie en de almanak. Daarnaast zul je de assessoren ondersteunen waar mogelijk en houd je de administratie van alle werkzaamheden nauwkeurig bij.


Quaestor
Als quaestor houd jij de financiën van de commissie bij. Je stelt een begroting op en gaat de berekeningen na. De balans moet altijd in evenwicht zijn en nauwkeurig werken is belangrijk! Hoe maak jij de afweging tussen kosten en opbrengsten? Jij bent de penningmeester en jij gaat over de geldkwesties!


Assessor (2x)
Als assessor voer jij alle keuzes en taken uit. Je gaat actief contacten benaderen en alles vastleggen voor het grote evenement. Efficiënt samenwerken zorgt voor de beste resultaten.

Assessor promotie (2x)

Als assessor promotie verzorg jij de posters, flyers, promotie en het in elkaar zetten van promotiefilmpjes en aftermovies.

Begeleidend bestuurslid

Ella Bartels