JFV Grotius

Marketingcommissie

Introductie

De taak van deze commissie is om Grotius zo goed mogelijk op de kaart te zetten door een innoverend promotiebeleid te voeren. Het karakter van onze vereniging moet zo goed mogelijk worden uitgedragen naar de studenten, de faculteit en derden. Daarom is het van belang om ons promotiebeleid te blijven innoveren en verbeteren zodat onze vereniging zo zichtbaar mogelijk wordt gemaakt. Een van de taken van de Marketingcommissie is om hierover te brainstormen. Verder zal zij gaan over de promotie van evenementen en activiteiten, meedenken over de website, de nieuwsbrief, social media en andere kanalen waarmee wij onze doelgroepen willen bereiken.

Een ander belangrijk aspect is het grafische: poster's, foto's en eventueel filmpjes achten wij als belangrijk voor de promotie van Grotius. De marketingcommissie zorgt voor de promotiematerialen die andere commissies nodig hebben. Voor het maken van de promotiematerialen wordt gewerkt met Indesign en voornamelijk Photoshop.

In de Marketingcommissie zitten 7 studenten en zij worden begeleid door de ab-actis van het bestuur van de vereniging.

 

Commissie

Praeses: Wouter van Wengen
Ab-actis: Michiel Hanssen
Quaestor: Casper van Kester
Assessor: Floor Linskens
Assessor: Benjamin Heerschop
Assessor Promotie: Vanessa Vredeveld
Assessor Promotie: Emilie Visée

Begeleidend bestuurslid

Ella Bartels