JFV Grotius

Sophia

 

Sophia is het internationale dispuut dat valt onder het toezicht van J.F.V. Grotius. Eén van de doelen die het bestuur van Sophia wil realiseren, is het brengen van bezoeken aan verschillende juridische instanties. Zo is er het afgelopen jaar met een groep internationale studenten een bezoek gebracht aan het Internationaal Strafhof en het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Daarnaast wil Sophia een brug vormen tussen de Nederlandse rechtenstudenten en de vele internationale studenten aan deze faculteit. In samenwerking met J.F.V. Grotius worden er informele events georganiseerd, waar de verschillende studenten elkaar leren kennen. Zo hebben er al enkele zogenaamde 'social-drinks' plaatsgevonden en is er in Amnesty Writing Marathon gehouden. Deze lijn zal de komende jaren worden doorgetrokken en Sophia zal hopelijk snel een vast begrip worden binnen de Rechtenfaculteit van Leiden. Kijk voor meer informatie en aankomende evenementen op de Facebookpagina van Sophia (Sophia Leiden).