JFV Grotius

Beroepscommissie

Introductie

De beroepscommissie oordeelt over beroepsschriften. De beroepscommissie bestaat uit ten minste drie leden en niet meer dan vijf leden. Dit jaar bestaat de commissie uit drie leden. De beroepscommissie wordt op voordracht van het bestuur door de algemene vergadering benoemd op de jaarvergadering.

 

Functies

Praeses

Manon bol

 

Assessoren

Erik Groenewolt

Nick van der Elst