JFV Grotius

Beroepscommissie

De beroepscommissie oordeelt over beroepsschriften. De beroepscommissie bestaat uit ten minste drie leden en niet meer dan vijf leden. Dit jaar bestaat de commissie uit drie leden. De beroepscommissie wordt op voordracht van het bestuur door de algemene vergadering benoemd op de jaarvergadering.

Beroepscommissie 2016-2017

Beau-Dominique van Boggelen
Elisa Zondervan
Pim Smith