JFV Grotius

Pleitcommissie

Introductie

De Pleitcommissie is de commissie welke zich bezighoudt met het organiseren van activiteiten die zien op de ontwikkeling van soft skills welke nodig zijn bij het pleiten. Denk hierbij onder andere aan het verbeteren van je presentatievaardigheden en het schrijven van een degelijk pleidooi. Voorproefje van deze commissie is de pleitwedstrijd bij Nauta Duthil in oktober en de pleitwedstrijd die plaatsvindt in ons lustrum. Deze commissie is ideaal voor hen die zich (meer) willen verdiepen in de kunst van het pleiten. 

De Pleitcommissie wordt begeleid door de assessor carrière en acquistie van het bestuur.

Functiebeschrijving

Praeses
Als praeses stuur jij de commissie aan, zit je vergaderingen voor en neem je verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken. Wanneer stel jij de deadlines vast? Houd jij goed het overzicht? Neem jij in de vergadering de keuze welke weg de commissie neemt? Dan zal deze functie jou zeker liggen.

 

Ab-actis
Als ab-actis ben je de notulist van de commissie en regel je praktische communicatie. Je zult veelal stukjes teksten en e-mails schrijven voor onder andere promotie en de almanak. Daarnaast zul je de assessoren ondersteunen waar mogelijk en houd je de administratie van alle werkzaamheden nauwkeurig bij.


Quaestor
Als quaestor houd jij de financiën van de commissie bij. Je stelt een begroting op en gaat de berekeningen na. De balans moet altijd in evenwicht zijn en nauwkeurig werken is belangrijk! Hoe maak jij de afweging tussen kosten en opbrengsten? Jij bent de penningmeester en jij gaat over de geldkwesties!


Assessor (1x)
Als assessor voer jij alle keuzes en taken uit. Je gaat actief contacten benaderen en alles vastleggen voor het grote evenement. Efficiënt samenwerken zorgt voor de beste resultaten.