JFV Grotius

Pleitcommissie

Introductie

De Pleitcommissie is de commissie welke zich bezighoudt met het organiseren van activiteiten die zien op de ontwikkeling van soft skills welke nodig zijn bij het pleiten. Denk hierbij onder andere aan het verbeteren van je presentatievaardigheden en het schrijven van een degelijk pleidooi. Voorproefje van deze commissie is de pleitwedstrijd bij Nauta Duthil in oktober en de pleitwedstrijd die plaatsvindt in ons lustrum. Deze commissie is ideaal voor hen die zich (meer) willen verdiepen in de kunst van het pleiten. 

De Pleitcommissie wordt begeleid door de assessor carrière en acquistie van het bestuur.

Commissie

Praeses: Ingrid van Woudenberg
Ab-actis: Ewout Bun
Quaestor: Daniël Zielstra
Assessor: Louis Honee