JFV Grotius

Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg

Een verkeerde of te late diagnose gesteld? Beroepsgeheim geschonden? Seksueel of ander grensoverschrijdend gedrag?

Het tuchtrecht heeft als doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening in de individuele gezondheidszorg te bewaken en te bevorderen, en de patiënt te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen.

Tegen zorgverleners zoals artsen, tandartsen en verloskundigen die bij het uitoefenen van hun functie in gebreke zijn gebleven kunnen daarom klachten worden ingediend bij Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Op woensdag 13 december bezoekt J.F.V Grotius een zaak bij de tuchtrechter in Den Haag van 14:00-16:00. Wil je daar bij zijn? Geef je dan zo snel mogelijk op!

Aanmelden kan tot en met 11 december. Afmeldingen binnen 48 uur voor het evenement worden niet gewaardeerd. 


Algemene informatie

Datum: 13-12-2017
Aanvang: 14:00 uur