JFV Grotius

Algemene vergadering

De algemene vergadering vindt plaats op maandag 12 november 2018 om 16:45 uur in de bovenzaal van café-restaurant Einstein (Nieuwe Rijn 19, 2312 JC te Leiden). De vergadering zal in het teken staan van het ontslag en de benoeming van commissieleden.

Na de algemene vergadering zal er een borrel plaatsvinden. U vindt de notulen van de algemene vergadering van vrijdag 31 augustus 2018 en de agenda van de algemene vergadering van maandag 12 november 2018 op de website in het besloten gedeelte. De statuten en het HR vindt u ook op de website in het besloten gedeelte en liggen tevens ter inzage op de bestuurskamer (A 0.43).

Wij hopen u te treffen op deze vergadering.


Algemene informatie

Datum: 12-11-2018
Aanvang: 16:45 uur