JFV Grotius

Algemene vergadering

De algemene vergadering vindt plaats op maandag 18 februari om 16:45 uur in de bovenzaal van café de Keyzer (Kaiserstraat 2-4, 2311 GR Leiden). Na de algemene vergadering biedt J.F.V. Grotius u graag nog een drankje aan.Graag nodig ik u uit voor de algemene vergadering.

De vergadering zal onder andere in het teken staan van:

  • de goedkeuring van de jaarstukken 2017-2018
  • de decharge van het 97e Bestuur der J.F.V. Grotius
  • ontslag en benoeming kascontrolecommissie
  • voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement der J.F.V. Grotius
  • het voorstel tot inhamering van Juridisch Pleitdispuut Appèl als dispuut van J.F.V. Grotius.

Graag tot dan!
Algemene informatie

Datum: 18-02-2019
Aanvang: 16:45 uur